TR | EN

OHS (Occupational Health and Safety Policy)

For Our first Human

Petrokimya, Kimya, Doğalgaz vb. sektörlerine yönelik faal halde olduğumuz iş kollarında;


  • Tüm çalışanlarımız ve kuruluşumuzda bulunan diğer bireylere “ÖNCE İNSAN” felsefesi ile yaklaşmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmek ve yapacağımız risk analizleri ile gerekli tedbirleri alıp OHSAS 18001 sistemimizi sürekli iyileştirmek,

İSG Politikamızdır.


Bu doğrultuda BİMSAN olarak İSG hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, sağlık bozulmalarının ve yaralanmaların önlenmesi, İSG Yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi bu amaçla da diğer gereklilikler olan yürürlükteki müşteri gereklilikleri, İSG mevzuatları, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi yönünde uyum içinde çalışacağımızı taahhüt ederiz.

E-NEWSLETTER

To be Informed About News and Events
E-Newsletter Sign Up...

Success! Registration Successful.
Warning! Recording Failed.